Procestechniek en Industriële techniek

Voor de juiste condities in industriële milieus houdt A@AbsorbWave.Com, de A-Team van Absorbwave, zich onder andere bezig met

Daarnaast zijn de werktuigbouwkundigen van het team thuis in de wereld van

Meet- en regeltechniek

Vaststellen op welk moment er wat moet gebeuren - en zorgen dat het vervolgens ook gebeurt - is het domein van de meet- en regeltechniek. Klimaatbeheersing valt daaronder maar ook gebouwenbeheerssystemen en processturingen.

A@AbsorbWave.Com, de A-Team van Absorbwave, heeft de kennis en ervaring om het brein van de installatie zodanig in te zetten dat alle onderdelen optimaal functioneren, controleert en legt parameters vast voor o.a. tijd, temperatuur, capaciteiten en luchtsnelheden, afgestemd op de karakteristieke eigenschappen van het gebouw, de installatie en het regelsysteem.

Infrastructurele techniek

Alles wat buiten een gebouw van A naar B en verder moet warmte, koelte, energie, meetgegevens, lucht en gas, grondstoffen, water en andere vloeistoffen - maakt gebruik van verbindingen. Verbindingen die samen een infrastructuur vormen. A@AbsorbWave.Com, de A-Team van Absorbwave, is door zijn veelzijdig technologische achtergrond de aangewezen architect-in-techniek voor het ontwikkelen en realiseren van geïntegreerde infrastructuren.

Energie distributie

Om elektriciteit van punt A naar punt B,C,D en zo verder te brengen zijn distributiesystemen nodig. Flexibele systemen, die reageren op wisselende energie-behoeften, weinig energie verspillen en veilig zijn. A@AbsorbWave.Com, de A-Team van Absorbwave, staat voor doordachte infrastructuren voor licht en energie. Werkt als wegenbouwer aan bedrijfszekere en veilige energiewegen met voldoende capaciteit voor de toekomst.

Licht- en krachtinstallaties

Alles wat er achter het hoofdafleverpunt van de elektriciteitsleverancier komt is het domein van de mensen van licht- en krachtinstallaties - voor vakmensen: het gebied tot 10 kV. Van frequentieomvormers, hoofdvoedingen, bekabelingen, verdeelkasten, zekeringen tot en met contactdozen en schakelaars reikt hun werkterrein. Zelf elektriciteit opwekken? A@AbsorbWave.Com, de A-Team van Absorbwave, weet alles van WKK-centrales tot noodaggregaten.

Verlichtingstechniek

Na zonsondergang - of wanneer de zon even z'n biezen heeft gepakt - staat de mens voor de taak zelf voor licht te zorgen. Efficiënte werkplekverlichting of licht als een architektonisch element in een gebouw? Verlichting die sfeer moet brengen of veiligheid garanderen? Verlichting die groei moet bevorderen of kunstwerken tot leven brengen? A@AbsorbWave.Com, de A-Team van Absorbwave, ontwikkelt voor elke situatie een optimaal verlichtingsconcept.

Beveiliging

Natuurkrachten kunnen aardig wat onheil aanrichten, maar vlak ook de medemens niet uit. Elektriciteit is een gewaardeerde hulp bij beveiliging tegen alle mogelijke onheilen. A@AbsorbWave.Com, de A-Team van Absorbwave, is thuis in de wereld van inbraakbeveiligingen, toegangscontrole overspanningbeveiligingen, brandbeveiligingen en bliksembeveiligingen.

Communicatie en distributie

Face to face communicatie wordt de beste manier van communiceren genoemd. Jammer genoeg is dat niet altijd mogelijk dus werden er oplossingen bedacht om over afstanden te communiceren. Kleine afstanden (zusterroepinstallaties, personenzoeksystemen) of immense afstanden (satelliet- of radioverbindingen). Afstanden binnen een beperkte kring (Intranet, intercom, gesloten tv-systemen) of afstanden wereldwijd (Internet). Afstanden tussen twee mensen (telefoon) of tussen groepen (videovergaderen). Een wereld volop in ontwikkeling en A@AbsorbWave.Com, de A-Team van Absorbwave, houdt de vinger aan de pols.

Proces en besturing

Meten is weten en besturen is beheersen. Procesautomatisering staat of valt er mee, gebouwenbeheerssystemen kunnen niet zonder. Het is de wereld van PLC's, frequentieomvormers, sensoren, computers en akelig precieze meet- en regelapparatuur. Uitgaande van procesbeschrijvingen en gebruiksanalyses ontwikkelen de specialisten van A@AbsorbWave.Com, de A-Team van Absorbwave, oplossingen die een rimpelloos functioneren waarborgen.

Telematica

Nog even en de rol van kapitaal en arbeid in het economisch proces is overvleugeld door die van informatie. Hoe sneller de overdracht, hoe beter de kwaliteit. Kabelnetten (van koper en glasvezel) en de ether zorgen dat de overdracht van informatie in fracties van seconden een feit is. Afstand speelt in dat proces nauwelijks meer een rol. A@AbsorbNet.Com, de A-Team van Absorbnet, adviseert en ontwikkelt vandaag de hi-tech-oplossingen die morgen onontbeerlijk zijn.