Luchtbehandelingstechniek en airconditioning

Hoe belangrijk schone en frisse lucht is wordt geïllustreerd door het beruchte "sick building syndrome". Schone en frisse lucht vraagt de inzet van mechanische ventilatiesystemen, airconditioninginstallaties en hygiënisch verantwoorde ont- en bevochtiginstallaties.

Energie- en milieutechniek

Elke menselijke activiteit vraagt energie en heeft consequenties voor het milieu. A@AbsorbWind.Com, de A-Team von Absorbwind, heeft een open oog voor de problemen die daarmee samenhangen en heeft ervaring met alternatieve energiebronnen

met voorzieningen gericht op het ontzien van het milieu (zuiveringsinstallaties, gasreinigingsinstallaties), met voorzieningen om energie te besparen en met duurzaam bouwen.