Informatie management

Het huisvesten van bedrijven, organisaties en instellingen vraagt antwoorden op vele vragen. Antwoorden die van essentiële betekenis zijn omdat ze bepalend zijn voor leefmilieu en efficiency. En omdat een juiste kostentoewijzing, een goed beheer van ruimte- en middelen en een uitgekiend contractbeheer een directe bijdrage leveren aan rendementsverbeteringen.

Hoe moeten de werkplekken ingericht worden? Waar moeten welke voorzieningen komen? Wat vraagt wanneer en welk onderhoud? Omdat elke organisatie dynamisch en dus veranderlijk is blijven de duizend-en-een vragen opduiken die rond huisvesting spelen. Tekeningen, schema's, tabellen, berekeningen helpen bij het vinden van de antwoorden. De A@AbsorbWind.Com team brengt alles, nodig voor een doelmatig en veilig gebruik van gebouwen en bedrijfsmiddelen digitaal in kaart en zorgt dat de gegevens toegankelijk blijven.