Bouwfysica

De kwaliteit van het binnenmilieu bepaalt comfort en gezondheid in woon- en werkomgeving. Factoren die het binnenmilieu vormen zijn geluid, licht, lucht, vocht en warmte. Bouwfysica zoekt naar een optimale energieprestatie (EPC) van het totale gebouw door een goede warmteweerstand van de schil van het gebouw en een goede thermische kwaliteit door de regeling van koeling, verwarming, ventilatie en vochtregeling, zonwering en zontoetreding. Draagt zorg voor een zo aangenaam mogelijke geluidsbeleving door aandacht te schenken aan de geluidwerendheid van gevels, projectering van de ruimten en de akoestiek. Hanteert geavanceerde meet- en rekenmethodes om parameters als geluiddrukniveau en nagalmtijd te bepalen. Legt, afhankelijk van de functie van een gebouw en de ruimten daarin, de benodigde lichtsterkte vast te bereiken door een combinatie van daglichttoetreding en kunstlichtvoorzieningen. Heeft daarbij een open oog voor de emotionele waarde van licht.